Назад к списку

Обґрунтований полив


ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ТЕНЗІОМЕТРІВ

Важливе значення для діагностування термінів поливів має місце і глибина встановлення вологомірів. Місце залежить від способу і техніки поливу, організації зрошення на ділянці, однорідності ґрунтового покриву. Кількість і глибина встановлення тензіометрів в одному місці контролю (місце контролю також називають станцією) залежить відвиду рослин, передусім від потужності їх кореневої системи. В умовах поверхневого поливу овочевих культур тензіометри зазвичай розміщують поблизу нижнього кінця борозни. Для довгих борозен ще одну станцію тензіометрів інколи  встановлюють у верхній частині або в проміжному місці  пробігу.

На полях, що зрошуються дощувальними машинами,  тензіометри встановлюють зазвичай вздовж крила машинина відстані 1/3 і 2/3 його довжини й на відстані 20–50 м від  вихідної позиції машини. В умовах використання крапельного зрошення в рядах  овочевих культур тензіометри встановлюють у 2–3 контрольних місцях між крапельними водовипусками на відстані 10–15 см від осі поливного трубопроводу в кожній зоні одночасного поливу.  Для овочевих культур, в яких основна частина кореневої  системи зосереджена у товщі ґрунту до 50 см, тензіометри  встановлюють у початковій фазі росту і розвитку на глибині 10–20 см, а після проникнення фізіологічно активного коріння в глибші шари встановлюють додаткові тензіометри на  глибині 25–40 см. За показаннями верхніх приладів можна  призначати полив, а за показаннями нижніх — припиняти  його.

ПІДТРИМАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ҐРУНТОВОЇ ВОЛОГИ

Вологість ґрунту контролюють в оптимальному діапазоні  протягом усієї вегетації овочевих рослин. Верхнім значенням  є гранично-польова вологість ґрунту (це найбільша кількість  води, яку може утримувати ґрунт), а нижнім — передполивна вологість. Передполивну вологість ґрунту характеризує  передполивний капілярний потенціал ґрунтової вологи  (тензіометричний тиск), за якого й призначають поливи.  Враховуючи, звичайно, що передполивний капілярний  потенціал змінюється залежно від фази розвитку рослин  (таблиця). Він коливається від мінус 10–15 кПа у фазі садіння (сівби) до мінус 35–45 кПа у період збирання врожаю.  Підтримання потенціалу в межах цих інтервалів забезпечить оптимальні умови водного живлення рослин. Слід  враховувати, що на легких ґрунтах зниження потенціалудо критичних значень відбувається швидше, ніж на важких, оскільки в легких ґрунтах запас вологи менший.  Відповідно, на легких ґрунтах за вегетаційний період слід  проводити більше поливів, ніж на важких, але меншою  кількістю води.Тензіометри експлуатують за температури повітря від 5 до 40 °С і відносної вологості повітря до 80%. Під час експлуатації приладів треба перевіряти, щоб місця їхнього встановлення були захищені від прямого потрапляння води безпосередньо до отворів, в які встановлені тензіометри, під час поливів або опадів, протирати їх від бруду, пилу. Щоб тензіометри не заважали механічному обробітку ґрунту і догляду за рослинами, а також для захисту від прямого сонячного випромінювання надземну частину приладів закривають захисним чохлом і сіткою. Знімати показання тензіометрів рекомендується рано вранці або після шостої вечора, щоб зменшити вплив коливань температури повітря. Для зручності користування до комплекту постачання тензіометрів входить паспорт-інструкція до кожного приладу, в якій зазначена таблиця із залежністю тензіометричного тиску ґрунту від його вологості.

Наприклад, якщо тензіометр показує мінус 44 кПа на середньосуглинковому ґрунті, то це відповідає 75% від польової (граничної) вологоємності (її ще називають найменша вологоємність ґрунту — НВ), значення мінус 33 кПа — 80%, значення мінус 16 кПа — 95% польової вологоємності ґрунту.

Під час вимірювання капілярного потенціалу вологи тензіометрами на вимірювальну величину впливає стовп води, що міститься в приладі. За нижню точку його розрахунку слід приймати середину циліндричного керамічного зонда, за верхню точку — рівень вакуумметра. За робочою глибиною встановлення тензіометра визначають відстань від поверхні ґрунту до середини керамічного зонду (наприклад, тензіометр Т30 — механічний тензіометр із робочою глибиною встановлення Т=30 см). А технічна відстань від поверхні ґрунту до вакуумметра дорівнює близько 10 см. Тоді, якщо показання тензіометра, встановленого на глибині 30 см, відповідають мінус 30 кПа, то поправка дорівнює близько 4 кПа. Позитивний знак поправки пояснюється тим, що гідравлічний тиск стовпа води збільшує її потенціал. З урахуванням поправки величина капілярного потенціалу становить мінус 26 кПа.

В електронних тензіометрів онлайн-моніторингу вологості ґрунту реєстратори запрограмовані на перетворення зчитаних даних у тензіометричний тиск із використанням рівнянь, адаптованих для кожної глибини встановлення і з автоматичною температурною компенсацією.  ...


aquatec.ua@gmail.com

www.aquatec.com.ua