Назад к списку

Прогнозування початку поливу яблуневого саду площею 40 га 


Встановлення строків проведення та норми поливів яблуневого саду розглянемо на такому прикладі.

Яблуневий сад на слаборослих підщепах площею 40 га зрошується способом краплинного поливу. Зволоження ґрунту у вигляді смуг вздовж рядів рослин проводиться за допомогою поливних трубопроводів з інтегрованими краплинними водовипусками на глибину до 0,45 м. Схема садіння саду 4 х 1,5 м. Ґрунти середньосуглинкові, найменша вологомісткість складає 30 % об’єму.

Вся площа саду поділена на модульні ділянки площею 5 га, які об’єднані у 8 циклів поливу. Площа поливу становить 10 га, тривалість поливу 16 годин та норма поливу 50 куб. м/га. Яблуневий сад поливається за 4 дні при максимальному значенні величини норми поливу та мінімальній тривалості міжполивного періоду – 4 дні.

Вимірюють вологість ґрунту кореневого шару тензіометрами. На кожній ділянці одночасного поливу встановлено три тензіометри (три точки контролю) в інтервалі глибини 0,20-0,30 м.

В один із днів спостережень величини тензіометричного тиску (Ps) в трьох точках контролю на ділянці одночасного поливу становили: -20, -21 та -19 кПа. Через два дні значення тензіометрів змінились: -31, -33 та -32 кПа відповідно. Визначити строк початку проведення першого вегетаційного поливу за динамікою тензіометричного тиску. Рекомендована передполивна вологість ґрунту на початку періоду вегетації яблуні становить 70 % НВ, що відповідає -68 кПа (див. публікацію на нашому веб сайті «Визначення норми поливу сільськогосподарських культур» в розділі Статьи).

Розрахунки проводяться в такій послідовності.

Визначають середньодобову інтенсивність зміни тензіометричного тиску (ісер.) у трьох точках контролю:


 


Знаходять різницю між передполивним значенням тензіометричного тиску і середнім (поточним) значенням:

Ps = -68 – (-32) = -36 кПа

Визначають кількість днів (Т), протягом яких тензіометричний тиск має знизитись до передполивного значення:

Т = -36 : -6   = 6 діб.

На невеликих площах зрошення, де конструкцією системи зрошення передбачено одночасний полив всієї площі ділянки, або полив її за одну добу, полив необхідно було б розпочинати через 6 днів при наявності стабільних метеоумов.

Але в цьому прикладі, черговий полив необхідно розпочинати раніше на 4 дні. Щоб не допустити зниження вологості кореневого шару ґрунту нижче оптимальних значень. І проводити полив на третій, четвертий, п’ятий, шостий день. Тензіометричний тиск перед поливами відповідно має становити: -50, -56, -62 та -68 кПа. 

Виходячи з цього, величина норми поливу повинна змінюватись від мінімальної (12,5 куб. м/га), в перший день поливу, до максимальної (50,0 куб. м/га) – в останній, оскільки вологість з кожним днем буде знижуватись, досягаючи рекомендованого передполивного значення в останній день поливу.

Наступний полив саду повинен проводитись послідовно на кожній ділянці одночасного поливу відповідно до рекомендованих передполивних значень. Таким чином, на початок кожного чергового поливу на всій площі зрошення саду буде різна фактична вологість кореневого шару ґрунту. Ці значення вологості ґрунту повинні знаходитись в межах рекомендованого діапазону для конкретної фази (періоду) вегетації сільськогосподарських культур.