Назад к списку

SOIL TENSION


Пересування води в рослині - від поглинання кореневої системою до випаровування листям - продиктовано енергетичним станом ґрунтової вологи. Його оцінювання дає уяву про величину сили, що утримує та рухає воду у ґрунті і у загальній системі "ґрунт - рослина - атмосфера".  Для характеристики енергетичного стану води використовують один з термодинамічних потенціалів - потенціал води у ґрунті (напруженість ґрунту).  У водонасиченому ґрунті потенціал практично дорівнює нулю.  Зі зменшенням вологості потенціал води падає, а від'ємне значення його зростає… 

За ступенем зниження потенціалу води у ґрунті її рухливість і доступність рослинам знижуються. Рослини можуть не проявляти зовнішніх ознак стресу, але, фактично, фотосинтез порушується, ріст і розвиток призупиняються і продуктивність рослин погіршується. Знання напруженості ґрунту в режимі реального часу дозволяє агровиробнику передбачити стресові процеси та вжити заходів до того, як майбутнє виробництво буде під загрозою.  

Water movement in a plant or tree - from uptake by the root system to evaporation by the leaves - is dictated by tension deficits. Soil tension is the degree to which water clings to the soil and it is directly linked to a plant’s metabolism. When there is too little available water the plant may not show outward signs of stress, but in fact, photosynthesis can stop, growth is paused and production is comprised. Knowing soil tension in real time, allows a grower to anticipate plant stress and take action before future production and growth is compromised.


Якщо головне для Вас у зрошенні агрокультур управляти обсягом зрошувальної води, потужністю її подачі, то знання про об'ємний вміст води у ґрунті та евапотранспірацію можуть бути достатніми.  Але, якщо ваша мета - керувати стресом рослин, оптимізувати їх ріст і розвиток, покращити агрономічні результати та підвищити прибутковість вирощування, то вимірювання напруги ґрунту (потенціалу води у ґрунті) - найкращий спосіб це отримати. Щоб уникнути втрати врожаю, слід керувати напругою ґрунту. Тензіометричні системи онлайн моніторингу Aquatec допомагають виробникам робити саме це! 

What type of soil moisture measurement is best suited for your irrigation management program? Should you use soil tension, water content, evapo-transpiration (ET), or another type of measurement? If your goal is to manage water volume, supply or pumping capacity, water content and ET might suffice. On the other hand, if your goal is to manage plant stress, optimize plant growth, agronomic results and profitability, soil tension is the best answer.To avoid growth or yield loss, soil tension must be managed. Aquatec’s tensiometric monitoring system makes it easier than ever for growers to do just that.


P.S. Рослини саморегулюють своє існування на основі наявності води в ґрунті, контролюючи продихові отвори на листковій поверхні. Крізь продихи відбувається зв’язок між навколишнім середовищем і міжклітинним простором листка. Завдяки хлорофілу в замикаючих клітинах продихів на світлі здійснюється фотосинтез. Це зумовлює надходження до них води, унаслідок чого продихова щілина відкривається.

Plants have the ability to self-regulate their growth based on water availability in the soil. They do so by controlling the stomata openings at the leaf surface.


Want to learn more about Aquatec’s plant-centric approach? Contact us today for a free consultation or for more information on how soil tension measurement can improve your crop health and your bottom line!

aquatec.ua@gmail.com