Назад к списку

Визначення норми поливу сільськогосподарських культур 


Норму поливу сільськогосподарських культур в умовах дощування  розраховують за формулою:

m = 100 h (W НВ - W ППВ),

де m - норма поливу, куб м/га;
h - глибина поливу, м;
W НВ - найменша вологомісткість ґрунту, % об’єму;
W ППВ - передполивна вологість ґрунту, % об’єму.

Значення найменшої вологомісткості ґрунту (НВ) встановлюють за довідковими матеріалами для різних типів ґрунтів, а значення передполивної вологості ґрунту для культури виписують з таблиць, які наведені на нашому веб-сайті в розділі Статьи!

Відповідність вологості ґрунту  тензіометричному тиску знаходять в таблиці 1.

Таблиця. 1 Тензіометричний тиск (-Ps , кПа) залежно від вологості (W, % НВ) ґрунту для різних його типів за гранулометричним складом

Норму поливу сільськогосподарських культур в умовах краплинного зрошення  розраховують за формулою:

m = 100 h S (W НВ - W ППВ),

де m  - норма поливу, куб м/га;
h  - глибина поливу, м;
W НВ  - найменша вологомісткість ґрунту, % об’єму;
W ППВ  - передполивна вологість ґрунту, % об’єму;
S  - частка (частина) площі зрошення від загальної площі насаджень сільськогосподарських культур. Залежить від фактичної площі зволоження ґрунту краплинними водовипусками для однієї рослини або від фактичної ширини смуги зволоження рядка рослин. Величини цих площ, в свою чергу, залежать від найменшої вологомісткості ґрунту та глибини зрошення культур.

S =  F : (a b), 

де S  - частка площі зволоження в загальній площі живлення рослин;
F  - фактична площа зволоження краплинними водовипусками під однією рослиною (деревом, кущем);
а  - відстань між рядами рослин, м;
b  - відстань між рослинами в ряду, м.

Для культур із щільною схемою садіння в ряду та зволоження кореневого шару грунту у вигляді суцільної смуги вздовж поливного трубопроводу визначення частки площі зволоження проводять за залежністю:

S = l : a,

де a  - відстань між поливними трубопроводами, м;
l - фактична ширина суцільної смуги зволоження вздовж рядка (стрічки) рослин, м.

Ширину суцільної смуги зволоження також визначають за спеціальними графіками (рис. 1) залежно від значень найменшої вологомісткості ґрунту та глибини зволоження рослин (h, м).


Рисунок 1  Графіки для визначення ширини смуги зволоження (l, м) за заданою глибиною зволоження рослин (h, м) для ґрунтів з різними значеннями найменшої вологомісткості (НВ, % об.)