Назад к списку

Встановлення залежності тензіометричного тиску від вологості ґрунту -Ps = f (W)  в польових умовах 


Залежність тензіометричного тиску (-Рs) від вологості ґрунту (W) в польових умовах встановлюють в процесі проведення вегетаційних поливів або на спеціально обладнаних для цього ділянках.

Після проведення чергового поливу, коли вологість ґрунту відповідає найменша вологомісткість (НВ) або більше, на відстані 30-40 см від тензіометрів в 4-разовій повторності відбирають проби для визначення вологості ґрунту термостатно-ваговим методом. Одночасно записують показники тензіометрів. І з врахуванням поправки – довжини приладу – визначають величину тензіометричного тиску -Рs.

Наступний відбір проб на вологість ґрунту проводять, коли величина тензіометричного тиску змінилась на -5–10 кПа порівняно з початковими значеннями. Синхронні визначення вологості ґрунту за певних значень тензіометричного тиску проводять у всьому діапазоні зміни тиску. Після отримання значень -Ps та W будують залежність -Ps = f (W) у вигляді графіків або ж у вигляді таблиць.

Встановлення залежності -Ps = f (W) на спеціально обладнаних ділянках проводять аналогічно. Різниця полягає лише в тому, що ділянку, в межах якої встановлюють тензіометри на різні глибини (наприклад, через 10 см до глибини 1 м), заливають водою до повного насичення (Ps = 0), і вже потім відбирають проби та визначають вологість ґрунту для фіксованих значень тензіометричного тиску (наприклад, для Ps= 0, -5, -10, -20, -30, -40, -60, -80 кПа).

Залежності тензіометрисного тиску від вологості ґрунту для різних його типів за гранулометричним складом наведені на рис. 1.Рис. 1 Залежності тензіометрисного тиску від вологості грунту для різних типів ґрунту за гранулометричним складом

1 - супіщані; 2 - легкосуглинкові; 3 - середньосуглинкові; 4 - важкосуглинкові ґрунти

Для практичного використання ці залежності для різних типів ґрунту за гранулометричним складом наведені в таблиці (табл. 1). 

Таблиця. 1 Тензіометричний тиск (-Ps , кПа) залежно від вологості (W, % НВ) ґрунту для різних його типів за гранулометричним складом