Назад к списку

Підготовлено форму ЖУРНАЛУ для запису показань тензіометрів Акватек


Результати показань тензіометричного тиску записують у журнал (табл. 1.). Журнал ведеться для кожної зрошуваної культури.

Графи 1-10 заповнюють безпосередньо у полі в процесі зняття показань з тензіометрів Акватек в місцях (точках) контролю. В графу 11 записують середньоарифметичне значення тензіометричного тиску.

Передполивні значення тензіометричного тиску Рs для кожної зрошуваної культури (графа 12) виписують в журнал з рекомендацій, що наведені в розділі "Статьи" на нашому веб-сайті або з іншої довідкової літератури.

Форма журналу може бути доповнена іншими показниками, зокрема, графою про прогнозні строки поливу.

Таблиця 1  Форма журналу для запису показань тензіометрів Акватек